Stelsel Bewaken en Beveiligen

In Nederland kennen we het zogenaamde Stelsel Bewaken en Beveiligen. In dit stelsel neemt de overheid verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personen, objecten en diensten indien de veiligheid van deze ernstig bedreigd wordt.
Uitgangspunt van het stelsel is dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid. Daarbij mag gerekend worden op hulp van de werkgever of organisatie indien de dreiging werk gerelateerd of organisatie gerelateerd is.
Is de dreiging echter dermate dat niet verwacht mag worden dat de persoon zichzelf al dan niet met behulp van de werkgever of organisatie zich tegen deze dreiging kan verzetten dan is het de taak van de overheid om middels aanvullende maatregelen veiligheid te bieden.

Verantwoordelijkheden
Primair bedreigde persoon zelf en secundair de werkgever of organisatie.
Daarna, namens de overheid, de hoofdofficier van justitie t.a.v. personen, t.a.v. objecten en diensten de burgemeester indien het aan de openbare orde gerelateerd is en de hoofdofficier van justitie indien het aan de rechtsorde gerelateerd is.

Uitvoering
De uitvoering vindt plaats door melding bij de politieorganisatie waar het aan de afdeling Conflict en Crisisbeheersing (CCB) wordt voorgelegd.
CCB voert een eerste screening uit. Indien zij van mening is dat de casus ernstig genoeg is om in het stelsel B&B opgenomen te worden legt zij het voor aan de beleidsmedewerker bewaken, beveiligen en crisisbeheersing van het Openbaar Ministerie.
Deze neemt een eerste beslissing of de casus voorlopig wel of niet in het stelsel B&B wordt opgenomen.
Indien de casus wordt opgenomen vraagt hij, in het algemeen, een Dreiginginschatting van de politie. Indien noodzakelijk worden er spoedmaatregelen getroffen om veiligheid te bieden.
Op basis van de Dreiginginschatting wordt een definitief besluit genomen of de casus in het stelsel B&B wordt opgenomen en zo ja worden uiteindelijke maatregelen getroffen