Selecteren en aanmelden

Professionals kunnen een persoon of (gezins)systeem via deze link bij het Veiligheidshuis aanmelden. 

*NIEUW* 

Het Veiligheidshuis werkt vanaf 25 november 2019 met een nieuw aanmeldformulier. Met dit formulier komt een aanmelding nu rechtstreeks in het registratiesysteem van het Veiligheidshuis. Dit scheelt administratieve handelingen. Wat voor jou als aanmelder verandert is dat  je eenmalig een account dient aan te maken. Het aanmeldformulier wordt via een extra beveiligde lijn verstuurd. 

Het Veiligheidshuis werkt vraaggericht. Medewerkers van (keten)partners van het Veiligheidshuis kunnen een persoon, gezin of groep digitaal aanmelden. Burgers kunnen geen aanmelding doen. We krijgen aanmeldingen uit alle hoeken van de provincie en van vele partners zoals sociale wijk- en gebiedsteams, gemeenten, politie, gevangeniswezen, corporaties, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de GGZ, VNN, Fier, Zienn, het Leger des Heils, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulp en Reclassering. 

Het Veiligheidshuis kan worden ingevlogen bij complexe veiligheidsproblematiek.  Daarbij is het uitgangspunt: wat lokaal kan, lokaal houden of naar lokaal (over)brengen, tenzij:

  • sprake is van (een combinatie van) veiligheidsproblemen (geweld, overlast, aantasting OOV, maatschappelijke teloorgang, criminaliteit, veiligheid omgeving en/of persoon in het geding);
  • waarbij de achterliggende problematiek complex is en op meerdere leefgebieden speelt;
  • en interventies uit de justitiele-, zorg- en/of gemeentenhoek nodig zijn om de situatie beheersbaar te maken.

 

Andere optionele kenmerken die maken dat een casus kan worden opgeschaald naar het Veiligheidshuis zijn: 

  • de veiligheidsproblematiek is gemeente-overstijgend en/of;
  • de aanpak vergt specifieke kennis en expertise ten aanzien van een bepaalde doelgroep; 
  • er is stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partijen, er zijn conflicterende belangen en/of;
  • er is geen zicht op een effectieve oplossing en/of;
  • er is een hoog veiligheidsrisico voor de persoon zelf of diens omgeving.

 

Als een casus of situatie (misschien) geschikt is verzoeken we je gebruik te maken van het online aanmeldformulier. Je kunt ook altijd van te voren contact met ons opnemen om te overleggen.

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau