Overlastgevers en criminelen met een niet westerse migratie-achtergrond

Het Veiligheidshuis heeft specifiek aandacht voor overlastgevende en criminele personen met een niets westerse migratie-achtergrond. In de praktijk gaat het grotendeels om Antillianen en hun systeem. Woonoverlast, (huiselijk)geweld, handel in drugs, uitbuiting, prostitutie, mishandeling en verwaarlozing van kinderen is veiligheidsproblematiek die bij deze groep met regelmaat (in samenhang) aan de orde is. Een effectieve aanpak vraagt om specialistische kennis en vaardigheden en zeer korte lijnen tussen justitiële- en zorgpartners. Deze specialistische kennis en vaardigheden, evenals de korte lijnen zijn in het Veiligheidshuis geborgd. 

De aandacht wordt zowel gericht op de ’harde kern’ Antilliaan met crimineel, gewelddadig en/of overlastgevend gedrag, als het systeem om hem heen.  Denk hierbij vooral aan kwetsbare jonge meiden, met of zonder kinderen, die een ‘relatie’ hebben of hadden met een Antiliaan. Onderscheid wordt gemaakt naar personen die sec justitieel worden aangepakt (donkerrode groep),  personen waarbij de aanpak bestaat uit dwang en drang met eveneens oog voor en mogelijkheden tot zorg (rode groep) en een aanpak die met name is gericht op zorg ter voorkoming van en de-escalatie.  De focus op de “harde kern” is scherp.  Dit is nodig omdat in Friesland de Antillianen sterk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Zo is in diverse statistieken zichtbaar dat zij met 12% boven de rest uit stijgen. Hierbij gaat het zowel om zware als kleine criminaliteit. Aan de daders wordt alleen hulpverlening geboden als dat een zichtbaar (te verwachten) effect heeft.  

 

 

Relateerde inhoud
Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau