Informatie-uitwisseling en privacy

Privacyprotocolveiligheidshuisdef.pdfInformatiepaperprivacyalgemeen.pdf

Samenwerken in een persoongerichte aanpak betekent het delen van informatie, kennis en ervaringen rond de persoon en diens sociale omgeving.  Het uitwisselen van gegevens over personen is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan duidelijke regels gebonden. In de sheet’ staat op hoofdlijnen onder welke voorwaarden en gedragregels gegevensdeling tussen partijen bij de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek in het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân plaatsvindt. Daarbij gaat het ook om mensen die verward gedrag laten zien. Basis is het Privacyprotocol voor het Zorg- en Veiligheidshuis 2019 en verder dat op 14 november 2018 door alle partijen is ondertekend. Het Privacyprotocol voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan het op een rechtmatige en zorgvuldige wijze verstrekken en verwerken van gegevens.