Een palet aan interventies

Van helpen tot ingrijpen. Van ambulante zorg tot een beveiligde gesloten kliniek. Van de stok achter de deur tot het slaan met de stok.  Van tijdelijke woonbegeleiding aan huis tot permanent  begeleiding in een (beveiligde) woonvoorziening. Van waarschuwen tot straffen. Er is een scala aan interventies dat op dit moment al ingezet kan worden  bij  de aanpak van personen met verward gedrag.
Het voert te ver om alle mogelijke interventies te noemen. De meest ‘interessante’  zijn op hoofdlijnen in dit Handboek opgenomen.  Een sleutel tot succes is dat de partijen die aan tafel zitten vanuit hun kennis en expertise over beschikbare instrumenten, voorzieningen en het hulpaanbod, de juiste match maken. Dit is en blijft maatwerk. Elke casus is weer anders. Er zal vooral beter gebruik moeten worden gemaakt van het geschikte aanbod dat er al is, waarbij de matching plaatvindt op basis van een gedegen probleemanalyse en –stelling.