Doorontwikkelingsplan Veiligheidshuis Fryslan 2017 en 2018

Op 11 mei 2016 is het concept-doorontwikkelingsplan Veiligheidshuis Fryslân 2017 en 2018 in de Stuurgroep besproken. De Stuurgroep heeft daarbij ingestemd met de hoofdlijnen van de doorontwikkeling:

  • twee jaar vooruit kijken met behoud van het huidige construct; de netwerksamenwerking. Voor 1 februari 2018 dient zicht te zijn op de toekomst van het Veiligheidshuis voor de langere termijn, met het construct daar hierbij het meest passend is;
  • expliciete benoeming en omschrijving van de vijf functies van het Veiligheidshuis –1) adviseren, 2) ondersteunen, 3) procesregie voeren, 4) signaleren & adressen, 5) ontwikkelen – waarbij de aandacht voor het voeren van procesregie onverminderd noodzakelijk blijft en de focus daarnaast nog meer op adviseren, ondersteunen en signaleren & adresseren komt. Ontwikkeling gebeurt sec in opdracht van de Bestuurscommissie van het Veiligheidshuis, denk bijvoorbeeld aan het Veiligheidshandboek ‘aanpak mensen met verward gedrag’.    
  • de opdracht aan het Veiligheidshuis om aan te sluiten bij de transformatie van het sociale domein en deze te ondersteunen, waarbij de link wordt gelegd met de ontwikkelingen in het veiligheidsdomein (denk o.a. aan aansluiting met ZSM) ;
  • een meer directe en heldere aansturing van het Veiligheidshuis door een Bestuurscommissie;
  • de begroting van het Veiligheidshuis 2017 en 2018 is gebaseerd op continuering van de huidige - lees 2016 - inzet.  Ongeveer evenredige dekking uit drie bronnen: ministerie van Veiligheid & Justitie, gemeentelijke middelen veiligheidsdomein en gemeentelijke middelen sociaal domein.

 

Te downloaden zijn het Doorontwikkelingsplan voor 2017 en 2018 en de Samenwerkingsovereenkomst met bijlagen.

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau