De aanpak in een oogopslag

Mensen met verward gedrag zijn van alle tijden. Zowel landelijk, bovenregionaal, regionaal, als lokaal. Meerdere organisaties – waaronder politie, gemeenten en opvangvoorzieningen – hebben aangegeven dat zij een stijging zien in het aantal mensen met verward gedrag die overlast veroorzaken en/of een risico voor de veiligheid vormen. De complexiteit van de problematiek waar deze mensen mee kampen is groot. Het vinden van een passende oplossing vergt soms een intensieve zoektocht, waarbij een klein deel niet tot moeilijk plaatsbaar is. Hierbij gaat het met name om de mensen met zware multiproblematiek, denk bijvoorbeeld aan een Licht Verstandelijke Beperking, verslaving, persoonlijkheidsstoornis en agressiviteit.

Het Zorg- en Veiligheidshuis is intensief betrokken bij mensen met verward gedrag die overlast veroorzaken en/of een risico voor de veiligheid vormen. Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich daarbij op de persoonsgerichte aanpak van die eerder in aanraking zijn geweest met het strafrecht of specialistische zorg en mensen die met een strafrechtelijke titel die forensische zorg nodig hebben.

In 2016 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis een Handboek gemaakt die proffesionals die te maken hebben met mensen mensen met verward gedrag kan helpen bij het komen tot een efficiente en effectieve persoonsgerichte aanpak. Het Veiligheidshandboek is digitaal beschikbaar via de website van het Zorg- en Veiligheidshuis en is aan uw rechterhand van deze pagina in te zien. 

Het  Veiligheidshandboek:

  • richt zich op mensen met verward gedrag die overlast veroorzaken en/of een risico voor de veiligheid zijn ;
  • is voor en door professionals;
  • biedt een leidraad bij een persoonsgerichte aanpak op maat waarbij dwang, drang en zorg optimaal op elkaar worden afgestemd;
  • is digitaal beschikbaar en wordt werkendeweg aangepast aan de hand van ervaringen, ontwikkelingen en, nieuwe inzichten. Het is dus nooit 'af';
  • sluit zoveel mogelijk aan op bestaande processen, structuren, werkwijzen en afspraken. We vinden het wiel niet opnieuw uit;
  • geeft onder andere zicht op de route bij opschaling en interventies;
  • komt tot leven door de implementatie van de aanpak;
  • heeft als belangrijke voorwaarde voor succes dat partners gedeeld eigenaar zijn en breed kijken, denken en doen; 
  • brengt knelpunten aan de oppervlakte die op de juiste plek worden geadresseerd.