Bijzonder en onconventioneel wonen

Soms kunnen mensen met verward gedrag vanwege hun ‘bijzondere’ levenstijl niet in een buurt wonen. Zij veroorzaken hier te veel overlast en onrust. Deze mensen kunnen in een aantal gevallen wel meer buiten uit o aan de rand van een wijk wonen. Voor bijzondere mensen met een bijzondere leefstijl zijn onconventionele woonoplossingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een caravan (op een camping) of wooncontainers die speciaal voor de doelgroep zijn geplaatst met daarbij passende randvoorwaarden. Onconventionele woonoplossingen komen mondjesmaat voor in Friesland. De gemeente Leeuwarden is aan het verkennen of dit meer gestructureerd opgepakt kan worden, een aantal andere friese gemeenten hebben aangegeven hier ook open voor te staan.
Er zijn ook onconventionele woonoplossingen die op initiatief van particulieren zijn opgezet. Vaak is hierbij sprake van een vorm van begeleiding. Een overzicht hiervan is beschikbaar bij het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan, waarbij aangegeven kan worden welke ervaringen bekend zijn met het betreffende particliere initiatief.