Bemoeizorg; er op af

Mensen die niet of maar gedeeltelijk aanspreekbaar zijn op hun gedrag, omdat ze kampen met een psychische of psychogeriatrische stoornis, verstandelijke beperking of verslaving, hebben in eerste instantie hulp, zorg en advies nodig. Verwarde personen zoeken of aanvaarden vaak geen hulp, omdat zij vinden dat ze geen hulp nodig hebben.  Het weigeren van zorg of hulp is vaak geen weloverwogen keuze, maar komt voort uit bijvoorbeeld onmacht, onvermogen of angst. Bij mensen die zorg mijden, worstelen met complexe problemen en die het risico lopen maatschappelijk te gronde te gaan, is het geen optie om te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Hier komt bemoeizorg om de hoek kijken. Hier spelen FACT teams een belangrijke rol in nauwe samenspraak met de wijk- en gebiedsteams.  Een overzicht Overzicht Bemoeizorg.pdf.