Afspraken tussen GGZ Friesland en Politie

Verwarde personen die een bedreiging voor zichzelf of de samenleving vormen en/of overlast veroorzaken komen vaak in aanraking met de politie. Politie heeft dan regelmatig contact met de GGZ.  Het convenant politie – GGZ van juli 2013 vormt de basis in de situaties waarin beide partijen elkaar ontmoeten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over:
1. Samenwerken tussen politie en GGZ: zorg voor warme contacten.
2. Beoordeling van een verward persoon in crisissituaties.
3. Signaleringsplan en crisiskaart.
4. Vervoer van personen die in zorg zijn of komen van de GGZ.
5. Assistentie van de politie in de klinieken van de GGZ.
6. (Wijk)politie, OGGZ en FACT.
7. Vermissing en ongeoorloofde afwezigheid van een patiënt.
8. “Anoniem” aangifte doen door medewerkers van de GGZ.
9. Overlegstructuren.
10. Opleiding en kennisuitwisseling. 
11. Evaluatie.