Overstijgend kijken, denken en doen

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coordinatie nodig om tot een doorbraak te komen. De regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeenten bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoordineerde actie. Het Zorg- en Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert voortgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe veiligheidsproblemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

'Klanten’ van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn bijvoorbeeld in verband te brengen met huiselijk geweld, bedreigingen, intimidatie,  woonoverlast, overlast op straat, woninginbraken, autokraken, winkeldiefstal, uitbuiting, dealen en kindermishandeling. Bij de aanpak van die problemen zijn in veel gevallen interventies nodig vanuit dwang en drang, gecombineerd met zorg.

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis geven we advies en ondersteuning en pakken de regie daar waar nodig. We doen dit vanuit een onafhankelijke positie en met een brede blik. Bij het kiezen van passende interventies staat het aanpakken van de gesignaleerde problemen centraal. Doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: het verminderen van de overlast, het veilig stellen van de kinderen, het terugdringen van de ( maatschappelijke) onrust en het verminderen van het aantal strafbare feiten dat iemand pleegt. Als in het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân een casus wordt besproken, dan maken de professionals onder procesregie van het Zorg- en Veiligheidshuis samen een plan van aanpak. Bij adviseren en ondersteunen draagt het Zorg- en Veiligheidshuis kennis, expertise en vaardigheden over. Tot slot signaleert, bundelt en adresseert het Zorg- en Veiligheidshuis systeemfouten, knelpunten, leemtes en trends en draagt zo bij aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of interventies.

 

 

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau